TUYỂN ĐẠI LÝ TOÀN QUỐC

LỊCH TẬP FULL BODY DÀNH CHO NỮ

LỊCH TẬP FULL BODY DÀNH CHO NỮ

Lịch tập Full Body dành cho nữ. 

  • Lưu ý:  Đối với lịch tập 3 buổi một tuần bạn nên tập xen kẽ giữa các ngày trong tuần (Ví dụ: Buổi A - Nghỉ - Buổi B - Nghỉ - Buổi C) 

 

Buổi tập A

 ✅ Goblet Squat: 5 set x 10 rep.

 ✅ Donkey kick: 5 set x 10 rep.

 ✅ Dumbell Step Up: 4 set x 12 rep.

 ✅ Lat Pull Down: 4 set x 12 rep. 

 ✅ Machine Chest Press: 4 set x 12 rep. 

Buổi tập B

 ✅ Dumbell Sumo Deadlift / Barbell Sumo Deadlift: 5 set x 10 rep. 

 ✅ Romanian Deadlift: 5 set x 10 rep.

 ✅ Cabel Row: 4 set x 12 rep.

 ✅Machine Shoulder Press: 4 set x 12 rep.

 ✅ Abs Crunch: 4 set x 12 rep

Buổi tập C

 ✅ Barbell Hip Thrust / Dumbell Hip Thrust: 5 set x 10 rep. 

 ✅ Hip adduction ( đùi trong ): 5 set x 15 rep.

 ✅ Plank: 4 set to Failure ( tập được càng lâu càng tốt ).

 ✅ Cardio trên máy 25 phút.

Chúc các các bạn tập luyện vui vẻ <3

← Bài trước Bài sau →