TUYỂN ĐẠI LÝ TOÀN QUỐC

Quy Chế Hoạt Động

Website TMĐT  https://perfectnutrition.vn/ có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong những Điều khoản và Điều kiện này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra các điều kiện này để cập nhật các thay đổi. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

https://perfectnutrition.vn/ là Website thương mại điện tử phục vụ bán hàng của chính công ty thông qua kênh Online để tiếp nhận các đơn hàng bán lẻ và sỉ các sản phẩm về thực phẩm chức năng.

https://perfectnutrition.vn/ được xây dựng nhằm hỗ trợ tối đa cho khách hàng muốn tìm hiểu thông tin trực tuyến về nhiều loại sản phẩm thực phẩm chức năng khác nhau thông qua kênh trực tuyến được biết giá sản phẩm  thuận tiện hơn.

Định nghĩa chung:

Người mua: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng bán trên https://perfectnutrition.vn/. Người mua có quyền đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký.

  • Thành viên tham gia giao dịch trên Website https://perfectnutrition.vn/ là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua bán sản phẩm, dịch vụ trên website.
  • Thành viên  đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý TMĐT https://perfectnutrition.vn/ chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Website TMĐT https://perfectnutrition.vn/.
  • Khi bạn đăng ký là thành viên của https://perfectnutrition.vn/, thành viên hiểu rằng:
  • Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.
  • Thành viên có thể mua sản phẩm, dịch vụ theo đúng giá và quy chuẩn theo đúng cam kết của https://perfectnutrition.vn/
  • Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Website TMĐT https://perfectnutrition.vn/ phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Website https://perfectnutrition.vn/.